VOĐENJE PROJEKATA

Projekt je definiran kao vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. Projekti se izvode na svim razinama organizacije i mogu obuhvaćati od jedne do više tisuća osoba podijeljenih u nekoliko timova.

Upravljanje projektima skup je postupaka u kojima se primjenjuju znanja, vještine, alati i tehnike u svrhu realizacije ciljeva projekta.

Postupci koje primjenjujemo pri upravljanju projektom, a definirani su prema standardu udruge IPMA, su sljedeći:

Faze postupka nisu međusobno odvojene i ovisno o projektu mogu se ispreplitati, preklapati i ponavljati do konačnog završetka, odnosno realizacije ciljeva projekta.


Pregled referenci