SAVJETOVANJE

Cilj savjetovanja je uspješno prilagođavanje tehničkih, ekonomskih i regulatornih elemenata projekta. Na temelju našeg dugogodišnjeg rada i iskustva pružamo nepristrane i objektivne konzultantske usluge te pomažemo klijentima pri donošenju odluka.

 Uslugama savjetovanja obuhvaćeni su:

-      koncepti razvoja i njihova usporedba;

-      procjene podataka;

-      opis projekta;

-      projekt optimizacije projekta;

-      procjena troškova i analiza;

-      pregled projektne dokumentacije;

-      analiza lokacije;

-      procjena postojećih objekata;

-      strategija ishođenja dozvola;

-      provjera tehničkih rješenja koja su izradile treće strane;

-      potpora pri upravljanju projektima;

-      izrada financijskih analiza i troškova u fazi pripreme i planiranja investicija.